Pályázat

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

 A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi célú gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését. Az intézkedés kiemelt célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén olyan szervezetek foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti valamint a társadalmi szempontokat. A társadalmi vállalkozások ösztönzésével olyan társadalmi célokkal összefüggő fenntartható munkahelyek létrehozása a cél, melyek nagyrészt hátrányos helyzetű munkanélküliek számára biztosítanak jövedelemszerző tevékenységet. Ez a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó munkahely-teremtési tevékenység különösen fontos az alacsony munkaerő-piaci kereslettel rendelkező térségekben.

Úgy véljük, hogy a pályázat lehetőséget teremt számunkra, hogy ötvözzük az üzleti és azon társadalmi szempontokat is, melyek elősegíthetik a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci érvényesülését. Küldetésünknek tekintjük, hogy hozzájáruljunk a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok optimális foglalkoztatásához. Megítélésünk szerint a pályázat módot ad a hosszú távú tartós foglalkoztatás fenntartására, elősegítve Társaságunk stabil és dinamikus működését és fejlődését.